Logo

63-200 Jarocin, ul. Paderewskiego 3/2
Małgorzata Sikorska, tel. 601 753 707
Małgorzata Martuzalska, tel. 604 512 227

 

Małgorzata Martuzalska


Małgorzata Martuzalska - wspólnik, radca prawny


Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu broniąc pracę magisterską z zakresu prawa spadkowego pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Radwańskiego. Została wyróżniona za osiągnięte w trakcie studiów wyniki w nauce.

Aplikację radcowską ukończyła z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Jest absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego.
Specjalizuje się w prawie mieszkaniowym, handlowym, rodzinnym, cywilnym, gospodarczym oraz procesowym.

Była delegatem na Krajowy Zjazd Radców Prawnych w Warszawie, delegatem kilku kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców w Poznaniu, członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Za działalność na rzecz Samorządu Radców Prawnych Małgorzata Martuzalska dwukrotnie została odznaczona srebrną odznaką honorową „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” (Uchwała Prezydium KIRP nr 75/18/V/2002 z dnia 9 maja 2002r. i Uchwała nr 94/VIII/2012 z dnia 19 kwietnia 2012r.)

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych uchwałą nr 107/V/2003 z okazji 20 rocznicy powstania Samorządu Radców Prawnych za zasługi dla samorządu i twórczą z nim współpracę nadała Małgorzacie Martuzalskiej Medal XX-lecia Samorządu Radców Prawnych.

Za działalność pro bono na rzecz podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża Małgorzata Martuzalska została wyróżniona Odznaką Honorową PCK IV stopnia.

W życiu i pracy kieruje się zasadą : Nec temere, nec timide (Bez strachu, ale z rozwagą).

Zainteresowania: malarstwo, muzyka rockowa, literatura