Logo

63-200 Jarocin, ul. Paderewskiego 3/2
Małgorzata Sikorska, tel. 601 753 707
Małgorzata Martuzalska, tel. 604 512 227

 

Szanowni Państwo, z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą Kancelarię Radców Prawnych, której zespół pracuje na sukces każdej sprawy, która została nam powierzona.

Kancelaria działa na rynku świadczenia usług prawnych od 1 czerwca 1992 r., a więc mamy wieloletnie doświadczenie w naszej pracy. Założycielkami Kancelarii są radcowie prawni: Małgorzata Martuzalska i Małgorzata Sikorska. W Kancelarii wykorzystujemy wiedzę, doświadczenie, umiejętności zarówno w sprawach sądowych, jak i pozasądowych w zakresie wielu gałęzi prawa. Nieustannie podnosimy kwalifikacje uczestnicząc w wielu branżowych szkoleniach, webinariach, konferencjach. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców: prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, spółek prawa handlowego oraz spółek cywilnych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, Lasów Państwowych - Nadleśnictw oraz dla wielu innych podmiotów.

W Kancelarii stosowana jest Polityka Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z tym Klient korzystający z usług Kancelarii ma zapewnione bezpieczeństwo i pewność, że dane osobowe oraz inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, tajemnicę osoby fizycznej czy innego podmiotu, są odpowiednio zabezpieczone podczas świadczenia przez Kancelarię obsługi prawnej. Kancelaria zapewnia szybką i profesjonalną pomoc prawną, stały kontakt z Klientem oraz bezpieczeństwo powierzonych informacji. Celem nadrzędnym jest najwyższa jakość oferowanych usług i indywidualne podejście do każdego Klienta. Doświadczenie i profesjonalizm są naszymi największymi atutami.

Każdy Wspólnik Kancelarii posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Polityka bezpieczeństwa informacji

Podstawą opracowania polityki bezpieczeństwa informacji dla danej organizacji jest zdefiniowanie rozumienia polityki bezpieczeństwa informacji z punktu widzenia priorytetowych interesów tej organizacji.

W tej definicji istotne jest określenie jakie zasoby informacyjne oraz jakie aktywa powinny podlegać ochronie i jakie mają one znaczenie dla organizacji. Innymi bowiem zabezpieczeniami objęte zostaną zasoby, których utrata spowodować może krótkotrwałe zakłócenia w pracy organizacji, a innymi te, których utrata spowoduje utratę ciągłości biznesowej i załamanie się głównych procesów biznesowych lub odpowiedzialność karną.

PBI organizacji powinna zawierać ogólne zasady wytwarzania, przechowywania, przetwarzania i przesyłania informacji w kontekście zapewnienia jej bezpieczeństwa oraz organizację i zasady sprawnego zarządzania tym procesem.

Korzyści z wdrożenia PBI

Pierwszą kategorią korzyści płynących z wdrożenia w organizacji polityki bezpieczeństwa informacji jest:

  • minimalizacja strat z powodu naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
  • minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji,
  • minimalizacja ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kar wynikających z przepisów RODO,
  • przygotowanie organizacji na potencjalne wystąpienie incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji,
  • opracowanie scenariuszy działań na wypadek naruszeń bezpieczeństwa.

Drugą kategorią korzyści jest podniesienie wiarygodności organizacji w oczach klientów, inwestorów i udziałowców oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku jako firmy dbającej o ochronę praw i interesów partnerów biznesowych i klientów.